Blegtori&Veterinari
Mbrojtja e bimëve

Mekanizmi, përgatitja për pranverë

Gjatë eksploatimit makinat dhe veglat i ekspozohen ndikimeve të dëmshme të brendshme dhe të jashtme, prandaj këto duhet t’i mbrojmë.…

Me Shume