Agrobiznes
0

Ka bërë të gjitha përgatitjet për fillimin e korrje-shirjeve. Por, për fermerin Valon Vehapi, ky vit…