Logo e Bujqësia

Logo e Bujqësia

-Vebsajti bujqësia.eu është pjesë e projektit zhvillimor të Qendres Bujqësore Informativo-Këshillimore  Bujqësia EU.
-Ky projekt  ka filluar ekzistencën e saj me ndërtimin e një faqe në Facebook , të quajtur në fillim Bujqësia , e cila filloi punën në Qershor të vitit 2013. Në fillim të vitit 2014 u krijua kompania me emrin Bujqësia EU e cila është pronare e Qendrës Këshillimoro-Informative me po të njëjtin emër.
-Kjo kompani merrem me informimin dhe ndihmë profesionale për të gjithë individët, ekspertët  , kompanitë , institucionet etj. që kanë interesime dhe punojnë në fushat e Bujqësisë , Industrisë Bujqësore e Ushqimore dhe në fushën e Mbrojtjes së Ambientit.
-Ekipi i kësaj qendre përbëhet nga : ekspertët më të fuqishëm të Bujqësisë në Kosovë ,   biznesmenë të rinj në fushën e agro-biznesit , ekspertë të menaxhmentit ,sociologë , përkthyes profesional me përvojë shumëvjeçare , njohës të informatikës , gazetarë, aktivistë të shoqërisë civile.